G
BackChild's Last Name
Child's First Name
Father's Name
Age
Year
Class No.
Page No.
Gackowska Katarzyna Franciszek 10 1911 3 16
Gackowski Antoni Franciszek 9 1911 2 12
Gackowski Bernard Franciszek 12 1911 4 18
Giminska Agata Szymon 10 1911 3 16
Giminska Agata Szymon 12 1912 4 28
Gogolinski Bronislaw Jakob 13 1911 4 18
Gogolinski Bronislaw Jakob 14 1912 4 26
Gracz Lucja Tomasz 12 1916 2 66
Gruszczynska Agata Agata 8 1919 1 98
Gruszczynska Agata Michal 6 1917 1 78
Gruszczynska Agata Michal 10 1920 2 106
Gruszczynska Gertruda Michal 9 1913 1 34
Gruszczynska Gertruda Michal 9 1914 2 44
Gruszczynska Gertruda Michal 10 1915 3 50
Gruszczynska Gertruda Michal 12 1916 3 68
Gruszczynska Gertruda Michal 12 1917 3 72
Gruszczynska Gertruda Michal 12 1918 3 82
Gruszczynska Leokadya Michal 14 1911 4 18
Gruszczynska Walerya Michal 9 1911 2 12
Gruszczynska Walerya Michal 10 1912 2 22
Gruszczynska Walerya Michal 10 1913 2 36
Gruszczynska Walerya Michal 12 1914 3 40
Gruszczynska Walerya Michal 13 1915 3 50
Gruszczynska Walerya Michal 14 1916 3 68
Gruszczynska Wiktorya Michal 6 1916 1 62
Gurzynska Bronislawa Maryan 8 1919 1 100
Gurzynska Bronislawa Maryan 9 1920 1 110
Gurzynska Bronislawa Maryan 10 1921 1 112
Gurzynska Bronislawa 12 1917 2 76
Gurzynska Florentyn Marya 8 1917 1 78
Gurzynska Florentyna Jan 10 1918 2 86
Gurzynska Gertruda Maryan 7 1920 1 110
Gurzynska Gertruda Maryan 8 1921 1 112
Gurzynska Helena Franciszek 9 1920 2 106
Gurzynska Helena Kazimierz 6 1917 1 78
Gurzynska Helena Maryanna 8 1919 2 96
Gurzynska Marta Marcin 11 1918 3 82
Gurzynska Marta Maryan 8 1914 1 46
Gurzynska Marta Maryan 9 1915 2 54
Gurzynska Marta Maryan 10 1916 2 66
Gurzynska Marta Maryan 11 1917 3 74
Gurzynska Rozalia Maryan 13 1911 4 18
Gurzynski Antoni Jan 11 1911 3 14
Gurzynski Edward Adam 6 1915 1 56
Gurzynski Edward Adam 7 1916 1 60
Gurzynski Edward Adam 9 1917 2 74
Gurzynski Edward Adam 10 1918 2 84
Gurzynski Izydor Julian 13 1911 4 18
Gurzynski Leon Jan 12 1919 3 92
Gurzynski Leon Julian 12 1911 4 18
Gurzynski Leon Julian 13 1912 4 26
Gurzynski Leon Julian 13 1913 3 30
Gurzynski Leon Marya 10 1918 2 84
Gurzynski Leon Maryan 7 1916 1 60
Gurzynski Leon Maryan 9 1917 2 76
Gurzynski Leon Maryan 12 1920 3 102
Gurzynski Leon Maryan 13 1921 3 118
Gurzynski Wladyslaw Jan 11 1919 2 94
Gurzynski Wladyslaw Jan 11 1920 2 104
Gurzynski Wladyslaw Kazimierz 8 1917 1 78
Gurzynski Wladyslaw Kazimierz 8 1918 2 84
Guzinska Florentyna Jan 7 1916 1 62
Guzinska Florentyna Jan 11 1919 2 96
Guzinska Helena Franciszek 6 1921 1 112
Guzinska Helena Franciszek 9 1921 2 116
Guzinski Antoni Jan 12 1912 4 26
Guzinski Franciszek Franciszek 7 1921 1 114
Guzinski Jozef Jan 13 1911 4 18
Guzinski Leon Franciszek 11 1915 2 52
Guzinski Leon Jan 8 1913 1 32
Guzinski Leon Jan 10 1914 2 42
Guzinski Leon Jan 12 1916 2 64
Guzinski Leon Jan 13 1917 3 72
Guzinski Leon Jan 13 1918 3 82
Guzinski Wladyslaw Jan 10 1919 2 94
Guzinski Wladyslaw Jan 11 1921 3 118
Guzinski Wladyslaw Kazimierz 7 1916 1 60